ιστορικό δημιουργίας του συνόλου μας

Η προσπάθεια για τη δημιουργία του Καλλιτεχνικού και Πολιτιστικού Συνόλου «η πόλις», ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου, ξεκίνησε από μια ομάδα μηχανικών και δικηγόρων του ν. Κιλκίς τον Ιούλιο του 2011 και υλοποιήθηκε τον Μάιο του 2012. Σήμερα είναι ανοικτή προς όλους και αγκαλιάζει οτιδήποτε ανήσυχο κινείται στο χώρο του ενδιαφέροντός της, βοηθώντας να εκφραστούν όλοι όσοι έχουν κάτι να πουν και να προσφέρουν.

σκοποί του "πόλις"

Οι σκοποί του συνόλου "η πόλις" είναι:
Α. Η με κάθε νόμιμο τρόπο και μορφή καλλιέργεια πολιτιστικών, επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών, ενημερωτικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
Β. Η προώθηση της ελληνικής δημιουργίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας και η ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του πολιτιστικού δυναμικού της περιφέρειας, προς όφελος της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.
Γ. Η προσέγγιση, έρευνα και παρουσίαση πολιτιστικών ρευμάτων. Η μελέτη, προαγωγή, υποστήριξη και διάδοση κάθε μορφής τέχνης και πολιτισμού και εν γένει κάθε δραστηριότητας που συμβάλλει στην εξέλιξή τους.
Δ. Η ενίσχυση όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της Τέχνης και του Πολιτισμού ούτως, ώστε να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις ικανότητές τους.

μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του συνόλου μας

Την πραγματοποίηση των σκοπών του συνόλου μας την επιτυγχάνουμε με:
Α. Διοργάνωση κάθε μορφής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
Β. Ερευνητικά προγράμματα για τον Πολιτισμό και την Τέχνη, παραγωγή και κυκλοφορία μουσικών cd και εκδόσεις σχετικών ενημερωτικών περιοδικών εντύπων και βιβλίων.
Γ. Διοργάνωση καλλιτεχνικών διαγωνισμών, εκθέσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συναντήσεων και φεστιβάλ.
Δ. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους.
ΣΤ. Δημιουργία και λειτουργία εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών τμημάτων, με συμμετοχή των μελών, αλλά και τρίτων, σύμφωνα με τον κανονισμό που θα ψηφιστεί.
Ζ. Κάθε εκδήλωση που θα συμβάλλει στην ευόδωση του σκοπού του συνόλου μας.  

διοικητικό συμβούλιο

«Η πόλις» διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι οι κάτωθι:
1. Νικόλαος Σπυρλιάδης - Πρόεδρος.
2. Σταμάτιος Κανταρτζής - Γ. Γραμματέας.
3. Όλγα Λαμπριανίδου - Ταμίας.
4. Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης - Μέλος.
5. Ιωάννα Παγλαρίδου - Μέλος.  

γραφεία-εργαστήρια

Τα γραφεία και τα εργαστήρια του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού συνόλου "η πόλις" βρίσκονται επί της οδού Σουρή 6 στο Κιλκίς. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2341025111.

προτεινόμενοι σύνδεσμοι