σκάκι

SKAKI2ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ και ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι για ανθρώπους όλων των ηλικιών. Μαθαίνοντας κάποιος σκάκι μπορεί να αποκτήσει ένα ευχάριστο χόμπι για όλη του τη ζωή. Αναπτύσσει τη μνήμη και τη λογική σκέψη, βελτιώνει τη συγκέντρωση, προάγει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα και διδάσκει την ανεξαρτησία.

Το σκάκι δείχνει ότι η επιτυχία απαιτεί σκληρή δουλειά. Παράλληλα με την αύξηση της σκακιστικής γνώσης και την βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών, στόχος μας είναι η διάδοση του σκακιού, η συστηματική καλλιέργεια των αξιών που συνδέονται με αυτό και η ανάδειξη της παιδαγωγικής του σημασίας.

Πέρα από όλα τα παραπάνω, στους στόχους των τμημάτων σκακιού του «πόλις» είναι και η δημιουργία ομάδων, ανάλογα με την πρόοδο και φυσικά την επιθυμία των μαθητών, οι οποίες θα λαμβάνουν μέρος σε αγώνες.

Διδάσκει ο Αχιλλέας Σπυρλιάδης
α) τμήμα αρχαρίων: Κάθε Σάββατο: 11:00-12:00 (μηνιαία συνδρομή: 20 €)
β) προχωρημένοι 1: Κάθε Σάββατο: 12:00-13:00 (μηνιαία συνδρομή: 20 €)
γ) προχωρημένοι 2: Κάθε Σάββατο: 13:00-14:30 (μηνιαία συνδρομή: 20 €)