μουσική προετοιμασία

FOTO-WEB-ΜΟΥΣΙΚΗΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Το τμήμα αυτό έχει σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευση των ατόμων που συμμετέχουν σε συναυλίες, χορωδίες και άλλα μουσικά δρώμενα. Έχοντας το κάθε άτομο προσωπικό χρόνο με τον εκπαιδευτή, μπορεί να βελτιώσει την μουσική του αντίληψη δουλεύοντας είτε πάνω στα τραγούδια που πρόκειται να προετοιμάσει είτε και σε άλλα κατάλληλα για τις ιδιαιτερότητες της φωνής του.

Συγκεκριμένα το μάθημα αφορά:
• στην εξάσκηση της ακοής έτσι ώστε να βελτιωθεί και να μεγιστοποιηθεί η αντίληψη των βασικών στοιχείων της μουσικής (ρυθμός, μελωδία, παλμός, τονικό ύψος, διάρκεια φθόγγων κτλ),
• στην ρυθμική και τονική αγωγή των τραγουδιών έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να βελτιώσει και να ξεπεράσει τυχόν προβλήματα που εντοπίζονται σ’ αυτούς τους τομείς,
• στην σωστή και καθαρή εκφορά του λόγου μέσα από το τραγούδι,
• σε συμβουλές για τη σωστή στάση του σώματος και ορθή χρήση της αναπνοής,
• στις βασικές γνώσεις για την χρήση των μικροφώνων,
• στα βασικά μορφολογικά στοιχεία των τραγουδιών (εισαγωγές, στροφές, επωδοί, γέφυρες, ιντερμέδια κτλ)
• στις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των τραγουδιών που προετοιμάζει (ή και γενικώς των διαφόρων υφών και ρευμάτων του ελληνικού τραγουδιού).

Η Μουσική Προετοιμασία δεν είναι μάθημα φωνητικής, αλλά μάθημα για την βελτιωμένη και πιο ολοκληρωμένη απόδοση του εκάστοτε τραγουδιού.

Μαθήματα γίνονται ολοκληρωμένα και στα δύο τετράμηνα της εκπαιδευτικής περιόδου.

Οι μαθητές των τμημάτων της μουσικής προετοιμασίας του «πόλις» θα λαμβάνουν μέρος σε συναυλία στο τέλος κάθε τετραμήνου με επιλεγμένο θέμα για το οποίο θα γίνουν και οι ανάλογες πρόβες.

Διδάσκει η Νατάσα Καββαδία - Τεχνική υποστήριξη: StudioAccordo
Κάθε Δευτέρα: 20:00-24:00 (μηνιαία συνδρομή: 30 €)