κρουστά

FOTO-WEB-ΚΡΟΥΣΤΑΤΜΗΜΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

Στην αρχή θα γίνει μία πρώτη επαφή με τα παραδοσιακά κρουστά και οι μαθητές θα λάβουν κάποιες γνώσεις της βασικής μουσικής θεωρίας, όσο αφορά τις αξίες κατά κύριο λόγο, για να αποκτήσουν αργότερα τη δυνατότητα ανάγνωσης ρυθμικής παρτιτούρας.

Αυτά θα γίνουν μέσα από παιχνίδια και από διαρκή ενασχόληση των μαθητών με τα όργανα έτσι ώστε να αναπτυχθεί μία εξοικείωση.

Αργότερα θα ασχοληθούμε με την παρτιτούρα έτσι, ώστε όσοι δεν γνωρίζουν να μάθουν να την χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να αναλώνουμε πολύ χρόνο σε αυτό.

Βασική δραστηριότητα θα είναι η εκμάθηση σωστής τεχνικής επάνω στα όργανα και η προετοιμασία κάποιας πιθανής εκδήλωσης ή συναυλίας, τα κομμάτια της οποίας θα επιλεχθούν προσεκτικά έτσι, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι ανεξαρτήτου επιπέδου εξοικείωσης με τα όργανα.

Διδάσκει ο Κώστας Λαφτσίδης

Κάθε Τετάρτη: 17:00-18:00 (μηνιαία συνδρομή: 20 €)